Skip to content
Menu

Úvod

Mgr. Daniel Šír, advokát

Mgr. Daniel Šír, advokát

Vážení klienti,

v advokacii se pohybuji již od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2018, kdy jsem začal působit jako advokátní koncipient. Zkušenosti jsem postupně získával ve dvou renomovaných pražských advokátních kancelářích, kde jsem se věnoval generální praxi ve všech oblastech práva, zejména pak právu trestnímu, občanskému, správnímu, obchodnímu, insolvenčnímu a rodinnému. Před vstupem do advokacie jsem získával cenné zkušenosti také na soudě a na státním zastupitelství.

V roce 2022 jsem úspěšně složil advokátní zkoušku a od té doby působím jako samostatný advokát v Praze a Jilemnici. Advokacii vykonávám s cílem poskytovat klientům komplexní právní služby na vysoké odborné úrovni s důrazem na individuální přístup ke každému případu a každému klientovi. Mým záměrem je, abyste se na mne mohli vždy s důvěrou znovu obracet při řešení Vašich problémů.

V této souvislosti je nespornou výhodou, že úvodní porada, na které se osobně seznámíme, společně probereme Váš problém a připravíme jeho řešení, je zdarma. Sami tak budete moci posoudit, zda Vám bude můj přístup k řešení Vašich záležitostí vyhovovat ještě předtím, než společně začneme spolupracovat. Taktéž budete mít předem základní právní analýzu Vašeho případu a získáte tak pro Vás nezbytné informace.

V zájmu poskytování co nejkvalitnějších právních služeb také spolupracuji externě s notáři, soudními exekutory, realitními makléři a účetními.

Jsem členem Unie obhájců České republiky, z. s., která sdružuje advokáty zaměřující se na obhajobu v trestních věcech, viz https://www.uocr.cz/.

Taktéž jsem zaregistrován na Ministerstvu spravedlnosti ČR jako poskytovatel pomoci obětem trestné činnosti, jelikož se v rámci své praxi zaměřuji specificky také na pomoc zejména obětem domácího násilí a dopravních nehod.

Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

Poskytované služby

Nabídka pro podnikatele

Jste podnikatel nebo společnost a potřebujete právní pomoc, aniž byste považovali za efektivní zaměstnat vlastního podnikového právníka? Pak jste na správné adrese!

O  jakou službu se jedná?

Jako advokát nabízím zvláštní právní služby pro podnikatele a společnosti, které hledají právní pomoc za rozumnou cenu. Na rozdíl od podnikového právníka budete moci mé služby využít opravdu jen když to sami budete potřebovat. Nebudete tak muset zaměstnávat právníka, aniž byste jej potřebovali využít. Navíc jakožto advokát zapsaný v seznamu ČAK zajišťuji vyšší úroveň poskytovaných právních služeb, která je zaručena i tím, že jsem ze zákona pro poskytování právních služeb pojištěn a Vy jste tak důkladně při svém podnikání kryti.

Jakou cenu očekávat?

Cena služeb pro podnikatele a společnosti je z důvodu dlouhodobosti vzájemného obchodního vztahu zvýhodněna, přičemž konkrétní výše je stanovena s ohledem na charakter poskytované právní pomoci a dobu trvání poskytování právních služeb, a to obvykle paušální částkou.

Zaujala Vás nabídka?

Kontaktujte mě pro více detailů.

Právní poradenství on-line

Řešíte právní problém a potřebujete pouze radu advokáta či potřebujete posoudit Vaši situaci z právního hlediska, aniž byste potřebovali okamžité zastoupení advokátem? V takovém případě se na mne neváhejte obrátit!

Připravím Vám právní rozbor Vašeho případu – písemně, rychle a účinně. Za přípravu rozboru účtuji odměnu 800 – 1.600,- Kč, přičemž přesná výše závisí na složitosti posuzované věci.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

KONTAKTUJE MĚ PRO VÍCE DETAILŮ

Cena služeb

Primárně je cena mnou poskytovaných právních služeb stanovena smluvně. Smluvní odměna může být určena následujícím způsobem:

  • hodinová sazba – celková výše odměny je určena jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin poskytované právní pomoci. Výše hodinové sazby činí podle složitosti případu a situace klienta (případně dále v návaznosti na nutnost užití cizího jazyka či specifických znalostí) 1.000,- Kč – 3.000,- Kč, a to bez ohledu na časovou náročnost úkonu, přičemž konkrétní částka bude s klientem dohodnuta na úvodní poradě.
  • úkonová sazba – celková výše odměny je stanovena podle počtu úkonů vykonaných v dané věci. Výše úkonové sazby činí podle složitosti případu a situace klienta (případně dále v návaznosti na nutnost užití cizího jazyka či specifických znalostí) 1.000,- Kč – 3.000,- Kč, přičemž konkrétní částka bude s klientem dohodnuta na úvodní poradě.
  • paušální odměna – klient v tomto případě hradí pouze jednu částku za poskytnutí právní pomoci bez ohledu na složitost či specifika případu (např. fixní částka za vypracování smlouvy apod.), případně klient hradí pravidelnou odměnu za soustavné poskytování právních služeb, a to taktéž bez ohledu na jejich složitost a specifika (zejména právní pomoc podnikatelům a společnostem). Konkrétní výše paušální odměny je předem konzultována s klientem.
  • podílová odměna – podílová odměna je stanovena jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytování právní pomoci podle výsledku sporu, tzn. že představuje procentní odměnu z přiznaného nároku.

  • fixní odměna – fixní odměna je uplatňována při sepisu jednotlivých smluv, za darovací a kupní smlouvu je standardně účtována částka 6.000,- Kč, v případě jiných smluv je částka dohodnuta předem s klientem.
  • náhrada hotových výdajů – kromě odměny za poskytnuté právní služby je účtována taktéž náhrada hotových výdajů (cestovní náklady, soudní a správní poplatky, náhrada za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky apod.).

Pokud není odměna stanovena smluvně, je stanovena na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Úvodní konzultace je vždy zdarma!

Nejsem plátcem DPH!

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oznamuji, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora – www.cak.cz.

Kontakt

Mgr. Daniel Šír, advokát
ev. č. ČAK 20207
IČO: 17051100

+420 734 490 091
daniel.sir(zavináč)advokatds.cz
ID datové schránky: mmsg6f7
sídlo: Belgická 642/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
pobočka: Jana Weisse 499, 514 01 Jilemnice

Napište mi